14 7 / 2014

nhatkycuaca:

Em muốn gặp anh chiều nay Dù là không được nắm bàn tay Dù chỉ nhìn rất sâu và rất lâu  Rồi thì mỗi người một ngả Dù chẳng để làm gì cả Nhưng em muốn gặp anh chiều nay.
Nguyễn Thiên Ngân

nhatkycuaca:

Em muốn gặp anh chiều nay
Dù là không được nắm bàn tay
Dù chỉ nhìn rất sâu và rất lâu 
Rồi thì mỗi người một ngả
Dù chẳng để làm gì cả
Nhưng em muốn gặp anh chiều nay.

Nguyễn Thiên Ngân

(via nhatkycuaca)

14 7 / 2014

"Không có cơn mưa nào đến trước khi trời chuyển gió, không có lá rụng trước khi trời chuyển mùa, không có tình yêu nào kết thúc mà không có nguyên do."

Gia Đoàn (via nhatkycuaca)

14 7 / 2014

phapsu:

[ Chuyện ngày sau ]
Có hạt khô nằm chếtBên bờ rào không tênNgày hôm sau chỗ ấyChắc là hoa mọc lên

Có buổi chiều nằm chếtTrên đồi thông cỏ dàyChắc hôm sau chỗ ấyMọc lên một sớm mai
Có tình yêu nằm chếtHôm nào cạnh dòng sôngBiết mai sau chỗ ấyCó còn gì hay không?
[Nguyễn Nhật Ánh]

phapsu:

[ Chuyện ngày sau ]

Có hạt khô nằm chết
Bên bờ rào không tên
Ngày hôm sau chỗ ấy
Chắc là hoa mọc lên

Có buổi chiều nằm chết
Trên đồi thông cỏ dày
Chắc hôm sau chỗ ấy
Mọc lên một sớm mai

Có tình yêu nằm chết
Hôm nào cạnh dòng sông
Biết mai sau chỗ ấy
Có còn gì hay không?

[Nguyễn Nhật Ánh]

(Source: besuaxx, via nhatkycuaca)

14 7 / 2014

justameshin:

"Không phải cứ tạnh mưa thì sẽ có cầu vồng. Cũng như không phải có một người hết lòng yêu thì sẽ có một người đáp lại. Thế nên, cuộc đời dạy cho chúng ta biết tôn trọng tình yêu, nhưng nó cũng bảo chúng ta đừng quỳ gối cầu xin thứ tình yêu đó!"

justameshin:

"Không phải cứ tạnh mưa thì sẽ có cầu vồng. Cũng như không phải có một người hết lòng yêu thì sẽ có một người đáp lại. Thế nên, cuộc đời dạy cho chúng ta biết tôn trọng tình yêu, nhưng nó cũng bảo chúng ta đừng quỳ gối cầu xin thứ tình yêu đó!"

(via nhatkycuaca)

14 7 / 2014

(Source: nhatkycuaca, via trangbabykute)